Een boom snoeien in het broedseizoen klinkt van oudsher als een ” no-go”. In het verleden was het dan ook verboden om een boom te snoeien of kappen in het broedseizoen. Inmiddels is de wetgeving veranderd. Tegenwoordig mag je een boom snoeien in het broedseizoen met inachtneming van de Wet Natuurbescherming. 

De Wet Natuurbescherming

Bij elke snoeiklus is het relevant om na te gaan of je met de werkzaamheden schade maakt aan de flora en fauna, bijvoorbeeld door een beschermde boomsoort te kappen. Om hier wetgeving in te maken is de Wet Natuurbescherming opgesteld en ingevoerd. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Simpel gezegd moet de wet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten blijven bestaan. Daarnaast mogen kwetsbare soorten niet verdwijnen. De precieze invulling van de Wet Natuurbescherming kan wisselen per provincie. In de Wet is een lijst opgenomen met beschermde of kwetsbare planten- en diersoorten. Waar deze voorkomen wisselt per gebied. Daarom heeft elke provincie haar eigen natuurbeleid hierop. 

Broedseizoen

In het broedseizoen planten veel dieren zich voort. Jonge dieren worden geboren en worden door de ouders geholpen om de eerste weken of maanden door te komen. Voor de dieren is dit een kwetsbare periode, en elke vorm van verstoring kan grote gevolgen hebben. Tijdens het broeden mogen nesten, eieren en broedende vogels niet worden verstoord. Deze zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. 

Er is geen officieel vastgelegd moment van het broedseizoen (het wisselt immers per diersoort), maar vaak gaat men uit van 15 maart t/m 15 juli. 

Snoeien in het broedseizoen

In het broedseizoen vinden veel dieren hun thuis in een boom of struik. Een perfecte plek om te nestelen, vooral als er klimop in de boom zit. Dat geeft immers bescherming. Bij elke snoeiklus, maar vooral in het broedseizoen, is een voortijdige inspectie van de boom op de aanwezigheid van dieren essentieel. Een dier dat in de boom verblijft mag niet verstoord worden. Er moet dan worden gewacht tot de vogels definitief het nest verlaten hebben. Zitten er géén nesten in, dan kan de boom gewoon worden gesnoeid in het broedseizoen. De grote uitdaging (en verplichting) zit dus in de voortijdige inspectie. 

Categories:

Tags:

Comments are closed